- Bättre inneklimat för villor

Eco Air - Värmepump för luft/vatten

CTC EcoAir är den värmepump som Du väljer när Du vill utnyttja energin i uteluften. Du kan kombinera den med din befintliga panna och ett styrsystem, CTC EcoLogic. Om du väljer en helt ny anläggning kopplar du samman med CTC EcoZenith, se under rubrik Pannor.
CTC EcoAir placeras vid husväggen och kopplas samman med övrig utrustning i pannrummet. Luft/vatten-värmepumpen är många gånger att föredra. Det kan bero på klimatet, speciella markförhållanden, eller att investeringskostnaden blir betydligt lägre, bl a för att man slipper borra.
- En värmepump för värme och varmvatten

- Enkel att installera, placeras utomhus och    kopplas till befintlig panna eller till CTC EcoZenith
- Ekonomisk drift året runt
- Hög verkningsgrad
- Många alternativa användningsområden
- Lågvarvig, tystgående

Läs mer...

 

 

Om oss | Till startsidan | Kontakta oss | ©2005 PBH Produkter AB