- Bättre inneklimat för villor

FBX -frånluftsaggregat

För utbyte av frånluftsvärmepumpar vid installation av fjärrvärme eller annat system.
- Transformatorreglerad fläkt

- Vändbara anslutningar
- Ljuddämpad frånluft och avluft
- Servicevänligt
- Gummiupphängd fläkt
- Låg ljudnivå

Läs mer...

 

 

Om oss | Till startsidan | Kontakta oss | ©2005 PBH Produkter AB