Luftvärme

Våra luftvärmesystem är i första hand framtagna för att ersätta befintliga luftvärmesystem i villor och lägenheter. Vid ersättning har vi sett till att våra produkter kan monteras i befintliga upphängningsanordningar, att vi minst kan leverera samma funktion som tidigare samt att måtten och kanalanslutningarna är desamma. Kort sagt, det skall vara enkelt att byta ut ett befintligt luftvärmesystem med vårt.