Värmeåtervinning

Vikten av att ventilera sitt hus eller sin lägenhet kan inte överskattas. Det finns en mängd goda anledningar till detta, här har vi listat de 6 anledningarna som vi tycker är viktigast.
 
 • Hindrar att mögel och fuktrelaterade skador uppkommer
 • Skapar bra inomhusklimat gör att de boende mår bättre (speciellt under vintertiden) då alla är mycket mer inne.
 • Filtrerar bort pollen och andra partiklar som man inte vill ha i huset.
 • Skapar bättre sömn, ingen "sömn" lukt på morgonen.
 • Sparar energi för husen trots högre luftväxling jämfört med bara mekanisk frånluft.
 • Ventilerar bort radon.
Läs mer
När vi har designat våra produkter inom det här segmentet har vi valt att fokusera på Enkelhet, Miljö och Kompakta aggregat.
Enkelhet
 • Installationen är anpassad för enkel installation.
 • Styrkortet är enkelt att hantera och menyerna enkla att förstå.
 • Okomplicerat för slutanvändaren att använda.
 • Aggregatet levereras med stickpropp för enkel elanslutning.
 • Adaptersatser finns för att enkelt ersätta äldre aggregat.
 • Bakåtkompatibelt med våra tidigare aggregat för snabbt och bekvämt utbyte.
Miljö
 • Vi har valt att använda oss utav Svenska producenter av komponenter i största mjöliga mån för att få ner transportpåverkan.
 • Produkterna är byggda för att hålla länge för att undvika att aggregaten behövs skrotas i förtid.
 • Vi tillhandahåller reservdelar i så stor utsträckning som möjligt. Det mesta är möjligt att fixa innan skrotning är nödvändigt!
Kompakta aggregat
 • Ett av de mindre aggregaten av sitt slag på marknaden.
 • Eftersom dessa aggregat ofta monteras i rum så som badrum eller tvättstugor är det viktigt att det tar så liten plats som möjligt.