- Bättre inneklimat för villor

VÅF -Värmeåtervinningsenhet

VÅF är en värmeåtervinningsenhet som tar till vara på den varma frånluften innan den lämnar huset. Återvinningen sker genom att den varma frånluften passerar ett vattenbatteri som är kopplat till den kalla sidan på en bergvärmepump. Den tillförda effekten från frånluften höjer därmed värmefaktorn på bergvärmepumpen
- Steglöst reglerbar fläkt

- Kan spegelvändas
- Servicevänligt
- Gummiupphängd fläkt
- Låg ljudnivå

Läs mer...

 

 

Om oss | Till startsidan | Kontakta oss | ©2005 PBH Produkter AB