- Bättre inneklimat för villor

Ventilation

 
- CBX-XL
- FBX-XL
- VÅF G2

- Äldre produkter

- CBX
- CBA-125
- FBX
- FBA
- VÅF
- BBA

 

 

Vikten av att ventilera våra hus.

Dagens byggteknik innebär att våra hus blir allt tätare och mer välisolerade. För att uppnå ett bra inomhusklimat måste våra hus vara försedda med ventilationsanläggningar med både till- och frånluftssystem för att transportera bort bl.a fukt och lukter från byggnadsmaterial.

Ventilationsproblemen är idag kända av alla och i nya hus borde man rimligen satsa mera på ventilationsanläggningar som ger ett bra inomhusklimat. Men fortfarande satsar man mera på inredningen än på ventilationsanläggningen som byggs in i huset.
Ventilationsanläggningen är ej lika lätt att byta ut som ex. vis ett kök, varför man helt enkelt inte anslår tillräckligt med pengar till ventilationsanläggningarna. Följden blir enkla system med undermålig funktion, ex. vis för att man använder dåliga filter eller inga filter alls. Vatten klassas som livsmedel men luft som vi får i oss i betydligt större mängder har ingen klassning och har inte tidigare filtrerats på ett tillfredsställande sätt.

 

 

Om oss | Till startsidan | Kontakta oss | ©2005 PBH Produkter AB