CBA-125

CBA-125 är det första ventilationsaggregatet som PBH Produkter utvecklade.

Det tillverkades från 1993 till 2006.

År 2006 ersattes det av aggregatet CBX.

Vi har dock fortfarande reservdelar och filter till detta aggregat då det fortfarande finns mängder av dessa installerade i villor och lägenheter.

CBA-125 använder energin i den varma rumsluften för att värma upp den kalla uteluft som måste in i huset för att huset skall få en bra ventilation.

CBA-125 använder sig av en motströmsväxlare för värmeväxlingen och två fläktar för att transportera luften. Aggregatet är försett med el-värme som förvärmare och el-värme som eftervärmare.

CBA-125 ersätter inget befintligt aggregat

Kontakta PBH Produkter för en komplett lista av reservdelar

Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter

Tryck på länkarna för att ladda ner