CBX-XL-3

CBX-XL-3 använder energin i den varma rumsluften för att värma upp den kalla uteluft som måste in i huset för att huset skall få en bra ventilation. Aggregatet använder sig av en motströmsväxlare för värmeväxlingen och två fläktar för att transportera luften. Aggregatet är försett med förvärmare (el) och eftervärmare (el eller vatten).

Under varma dagar kommer aggregatet att automatiskt låta uteluften förbigå växlaren för att kyla ner inomhusluften med uteluften.

CBX-XL-3 finns i två versioner. CBX-XLE-3 har en elvärmare som eftervärme och CBX-XLV-3 har ett vattenbatteri som eftervärme.

En av marknadens kompaktaste enheter

Effektiva EC fläktar som är över 50% effektivare

Effektiv motströmsvärmeväxlare med en verkningsgrad upp till 90%

Enkel installation och skötsel

Luftflöde från 30 till 90 l/s

Dimensioner
Djup: 583mm
Bredd: 600 mm
Höjd: 451mm
Vikt: 60kg

Elektriska data
Matning: Stickpropp för skyddsjordat vägguttag. 1-fas, 230 V. Max. avsäkring 10 A
Effekt: Totalt 766 W

Luftdata
Luftmängd min. – max. 30 l/s – 90 l/s

Filter
Filterklass F7

CBA-125 (Tillsammans med luftriktningslådan; artikel 75103)

CBX (Tillsammans med luftriktningslådan; artikel 75103)

CBX-XL

Kontakta PBH Produkter för en komplett lista av reservdelar

Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter

Tryck på länkarna för att ladda ner