CBX-XL-3

CBX-XL-3 använder energin i den varma rumsluften för att värma upp den kalla uteluft som måste in i huset för att huset skall få en bra ventilation. Aggregatet använder sig av en motströmsväxlare för värmeväxlingen och två fläktar för att transportera luften. Aggregatet är försett med el-värme som förvärmare och el-värme som eftervärmare.

Under varma dagar kommer aggregatet att automatiskt låta uteluften förbigå växlaren för att kyla ner inomhusluften med uteluften.

CBX-XL-3 finns i två versioner. CBX-XLE-3 har en elvärmare som eftervärme och CBX-XLV-3 har ett vattenbatter som eftervärme.

En av marknadens kompaktaste enheter

Effektiva EC fläktar som är över 50% effektivare

Effektiv motströmsvärmeväxlare med en verkningsgrad upp till 90%

Enkel installation och skötsel

Luftflöde från 30 till 90 l/s

Dimensioner
Djup: 583mm
Bredd: 600 mm
Höjd: 451mm
Vikt: 60kg

Elektriska data
Matning: Stickpropp för skyddsjordat vägguttag. 1-fas, 230 V. Max. avsäkring 10 A
Effekt: Totalt 766 W

Luftdata
Luftmängd min. – max. 30 l/s – 90 l/s

Filter
Filterklass F7

CBA-125 (Tillsammans med luftriktningslådan; artikel 75103)

CBX (Tillsammans med luftriktningslådan; artikel 75103)

CBX-XL

Kontakta PBH Produkter för en komplett lista av reservdelar

Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter

Tryck på länkarna för att ladda ner