CBX-XL

CBX-XL använder energin i den varma rumsluften för att värma upp den kalla uteluft som måste in i huset för att huset skall få en bra ventilation.

CBX-XL använder sig av en motströmsväxlare för värmeväxlingen och två fläktar för att transportera luften. Aggregatet är försett med el-värme som förvärmare och el-värme som eftervärmare.

Under varma dagar kommer aggregatet att automatiskt låta uteluften förbigå växlaren för att kyla ner inomhusluften med uteluften.

En av marknadens kompaktaste enheter

Effektiva EC fläktar som är över 50% effektivare

Effektiv motströmsvärmeväxlare med en verkningsgrad upp till 90%

Enkel installation och skötsel

Luftflöde från 30 till 90 l/s

Måttuppgifter

 

 

CBX-XL ersätts idag med ett CBX-XL-3

Kontakta PBH Produkter för en komplett lista av reservdelar

Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter

Tryck på länkarna för att ladda ner