CBX

CBX använder energin i den varma rumsluften för att värma upp den kalla uteluft som måste in i huset för att huset skall få en bra ventilation.

CBX använder sig av en motströmsväxlare för värmeväxlingen och två fläktar för att transportera luften. Aggregatet är försett med el-värme som förvärmare och el-värme som eftervärmare.

Under varma dagar kommer aggregatet att automatiskt låta uteluften förbigå växlaren för att kyla ner inomhusluften med uteluften.

En av marknadens kompaktaste enheter

Effektiv motströmsvärmeväxlare med en hög verkningsgrad

Enkel installation och skötsel

Luftflöde från 25 till 65 l/s

Måttuppgifter

 

 

CBX ersatte år 2006 CBA-125

CBX ersätts idag med ett CBX-XL-3

Kontakta PBH Produkter för en komplett lista av reservdelar

Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter

Tryck på länkarna för att ladda ner