LVAC-FTX

Luftvärmeaggregat med inbyggt el-batteri samt styrutrustning.

Aggregatet är avsett för att ersätta äldre luftvärmeaggregat i villor och lägenheter. LVAC-FTX installeras med fördel i ett system där tilluften redan är förvärmd. Exempel på detta kan vara om kunden har ett befintligt (eller väljer att installera ett nytt) värmeåtervinningsaggregat.

Aggregatet styrs av det interna styrsystemet och via displayen är det möjligt att se olika inställningar och parametrar. Önskad rumstemperatur ställs in via medlevererad rumstermostat.

Vårt LVAC är en ersättningsmodell till CTC LVA System. Vid utbyte av befintligt CTC luftvärmeaggregat monteras luftvärmeaggregat LVAC-FTX med befintliga upphängningsanordningar. Aggregatets mått och anslutningar stämmer överens med CTC systemets mått

LVAC-FTX kan monteras liggande under innertak alternativt stående på högkant med luftanslutningarna uppåt och nedåt. Kan även monteras upp och ned för anpassning till spegelvänt utförande.

LVAC-FTX installeras med fördel i ett system där tilluften redan är förvärmd. Exempel på detta kan vara om kunden har ett befintligt (eller väljer att installera ett nytt) värmeåtervinningsaggregat.

Aggregatet har endast en elvärmare installerad.

Dimensioner
Djup: 580 mm
Längd: 1554 mm
Höjd: 282 mm
Vikt: 88 kg

Elektriska data
Matning: 400 V 50 Hz 2 fas 10A
Effekt: Totalt 6000 W + fläkt 182 W

Luftdata
Luftmängd min. – max. 80 l/s – 110 l/s

Filter
Filterklass G 80

CTC Luftvärmeaggregat CTC LVA

Kontakta PBH Produkter för en komplett lista av reservdelar

Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter

Tryck på länkarna för att ladda ner