LVHA-Q6

LVHA-Q6 är ett kombinerat luftvärme och värmeåtervinningsaggregat. Aggregatet är uppdelat i två delar FTX-Delen samt Värme-delen. FTX delen är husets ventilationssystem och ventilerar huset med tilluft och frånluft med värmeåtervinning. Värme-delen värmer ytterligare tilluften till en behaglig inomhustemperatur. Som ett tillbehör finns en anslutningslåda för installation direkt på plåtkanaler.

LVHA-Q6 är framtaget för att ersätta Husqvarnas FTX-LV6-System. Därav är alla yttermått desamma och installationen är optimerad för att passa befintlig installation. Funktionaliteten täcker befintlig funktion och mer därtill. Montering sker i befintligt regelsystem med anpassade konsoler.

Aggregatet är framtaget för att ersätta Husqvarnas FTX-LV6-System. Därav är alla yttermått desamma och installationen är optimerad för att passa befintlig installation. Funktionaliteten täcker befintlig funktion och mer därtill:

 • Energieffektiva fläktar med EC-Teknologi för lågt SFP-Värde och lägre ljudnivå.
 • Motströmsväxlare ger mycket bättre verkningsgrad än plattväxlare.
 • Automatisk By-pass funktion för varma sommardagar.
 • Enkelhet i alla led
  • Enkel att Montera
  • Enkel att Driftsätta
  • Enkel att Hantera för slutanvändaren
  • Enkel att Underhålla
 • Kan monteras som vänster eller högerutförande

Montering sker med medlevererade konsoler som monteras i taket. Konsolerna fästs i samma bjälklag som Husqvarna aggregatet har varit monterad i.
Aggregatet kommer levererat i två delar för att underlätta montage och transport.

 

Dimensioner
Djup: 602 mm
Längd: 1793.5 mm
Höjd: 300 mm

Elektriska data
Matning LVHA-Q6: 400V, 50Hz, 13A
Effekt LVHA-Q6: Totalt 7122 W

Luftdata
Luftmängd tilluft min. – max. 80 l/s – 150 l/s

Filter
Filterklass F7/M5

LVHA-Q6 är framtaget för att ersätta Husqvarnas FTX-LV6-System. Därav är alla yttermått desamma och installationen är optimerad för att passa befintlig installation. Funktionaliteten täcker befintlig funktion och mer därtill. Montering sker i befintligt regelsystem med anpassade konsoler.

Kontakta PBH Produkter för en komplett lista av reservdelar

Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter