LVHA-Q6

LVHA-Q6 är ett kombinerat luftvärme och värmeåtervinningsaggregat. Aggregatet är uppdelat i två delar FTX-Delen samt Värme-delen. FTX delen är husets ventilationssystem och ventilerar huset med tilluft och frånluft med värmevärmeåtervinning. Värme-delen värmer ytterligare tilluften till en behaglig inomhus temperatur. Som ett tillbehör finns en anslutningslåda för installation direkt på plåtkanaler.

LVHA-Q6 är framtaget för att ersätta Husqvarnas FTX-LV6-System. Därav är alla yttermått desamma och installationen är optimerad för att passa befintlig installation. Funktionaliteten täcker befintlig funktion och mer därtill. Montering sker i befintligt regelsystem med anpassade konsoler.

Ersätta Husqvarnas FTX-LV6-System

Ersätter Riquma QVLV6.

Ventilationsaggregat med luftvärmare för att klara hela husets uppvärmning

Effektiva EC fläktar som är över 50% effektivare

Effektiv motströmsvärmeväxlare med en verkningsgrad upp till 90%

Dimensioner
Djup: 602 mm
Längd: 1793.5 mm
Höjd: 300 mm

Elektriska data
Matning LVAC-Q6: 400V, 50Hz, 13A
Effekt LVAC-Q6: Totalt 7122 W

Luftdata
Luftmängd min. – max. 80 l/s – 150 l/s

Filter
Filterklass G 80

LVHA-Q6 är framtaget för att ersätta Husqvarnas FTX-LV6-System. Därav är alla yttermått desamma och in-stallationen är optimerad för att passa befintlig installation. Funktionaliteten täcker befintlig funktion och mer därtill. Montering sker i befintligt regelsystem med anpassade konsoler.

Kontakta PBH Produkter för en komplett lista av reservdelar

Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter