Produkter

All tillverkning sker i moderna lokaler i Skara och vi har sett till att bara använda oss utav noga utvalda leverantörer på alla ingående komponenter. Alla våra aggregat testas efter tillverkning för att vi vill försäkra oss att alla produkter är felfria och fungerar perfekt.

Tillverkningen sker efter ISO9001 samt ISO14001 standarderna.

För att minska på Miljöpåverkan har vi i största möjliga mån valt att använda oss utav lokala leverantörer. Om detta inte är möjligt försöker vi hålla oss till svenska leverantörer.